For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

skelbimas24.lt svetainės  naudojimosi taisyklės ir sąlygos

1.Bendra informacija

1. Svetainės vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti skelbimą, ar bet kokia kita forma besinaudojantis tinklapio paslaugomis,  tokiomis, kaip informacijos skaitymas, klausimų ar atsiliepimų ir komentarų rašymas, temų forumuose kūrimas, nuomonės išsakymas ir pan.

2. Vartotojas, bet kokiu būdu ir forma besinaudojantis skelbimas24.lt  svetaine, patvirtina, kad yra susipažinęs su taisyklėmis ir sąlygomis (toliau – taisyklės), sutinka su taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Vartotojai, nesutinkantys su taisyklėmis, neturi teisės naudotis skelbimas24.lt  paslaugomis.

3. Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats yra atsakingas už visą turinį, kurį pateikia, siunčia ar naudodamasis svetaine, jį perduoda bet kuriais kitais būdais.

4. Svetainės skelbimas24.lt tiekėjas nekontroliuoja kitų svetainės vartotojų ar trečiųjų šalių turinio, kurį vartotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis svetaine, todėl tiekėjas nebus atsakingas dėl tokio turinio. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo.

5. Svetainės skelbimas24.lt paslaugos tiekėjas nedalyvauja pirkimo/pardavimo ar kitokiuose svetainėje su prekėmis ir/ar paslaugomis susijusiuose sandoriuose tarp vartotojų nei kaip įgaliotas asmuo, tarpininkas,  agentas, atstovas ar kitu būdu.

6. Paslaugos tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti svetainės skelbimas24.lt  teikiamas paslaugas, bei jų apmokestinimą, taip pat bet kurias taisyklių nuostatas.

7. Jeigu, kuri nors šių taisyklių prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių taisyklių nuostatų.

8. Svetainės skelbimas24.lt pakeistos, papildytos naudojimosi taisyklės  įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje datos.

2.Vartotojo teisės ir pareigos


Vartotojas įsipareigoja:

1. Nenaudoti kenkėjiškos programinės įrangos. Nesiųsti elektroninių laiškų ir kitokių elektroninių pranešimų turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą.

2. Nesinaudoti svetaine veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kokiems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams atlikti.

3. Neriboti kitų asmenų galimybės pasinaudoti bet kokiomis tiekėjo teikiamomis paslaugomis.

4. Nenaudoti svetainės neteisėtiems sandoriams vykdyti, sukčiavimui, nesiūlyti prekių ar paslaugų, kurių prekyba prieštarauja teisės aktams ar moralės ir etikos normoms. Neskelbti turinio, kuris yra grasinantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pornografinis, kurstantis tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą.

5. Neplatinti, nerinkti, neskelbti, svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie siūlomas, ieškomas prekes ar paslaugas.

6. Pateikti teisingą išsamią informaciją apie save, tikrą savo vardą, telefono Nr., el. pašto adresą ir kitą reikalingą informaciją.

7. Vartotojas sutinka, kad vartotojo įkelti skelbimai gali būti rodomi ne tik svetainėje skelbimas24.lt , bet ir kituose tiekėjo administruojamuose skelbimų svetainėse.

8. Vartotojas sutinka ir supranta, kad vartotojui gali atsirasti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi svetainės paslaugomis, tokius, kaip PVM, gyventojų pajamų mokestis ir pan.

9. Saugoti prisijungimo duomenis, kad nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos vartotojas įgaliojo atstovauti vartotoją naudojantis svetaine

10. Pranešti paslaugų tiekėjui, jei vartotojo prisijungimo duomenys, slaptažodis, kurie reikalingi naudotis svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.

11. Pateikti teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti prekes ir /ar paslaugas.

3. Tiekėjo teisės ir pareigos

1. Paslaugos tiekėjas turi teisę bet kada, nepranešęs vartotojui, keisti svetainės funkcijas, paslaugas, pavadinimą, domeną. Paslaugos tiekėjas dėl šių neigiamų padarinių, padarytų vartotojui, neprisiima atsakomybės ir neatsako. Tiekėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti svetainės veiklą.

2. Tiekėjas turi teisę be perspėjimo panaikinti vartotojo paskyrą, jei paskira nesinaudota daugiau, nei du metus.

3. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti arba apriboti vartotojo priėjimą prie svetainės, jei: to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos, atliekami techninės priežiūros ir svetainės atnaujinimo darbai, vartotojas sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų svetainės vartotojų saugumui, daroma žala svetainei ar svetainės reputacijai, siekiant apginti tiekėjo ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus.

4. Be atskiro pranešimo vartotojui, pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas.

5. Tiekėjas turi teisę bet kada stebėti vartotojo veiksmus svetainėje: vartotojo skelbimus, žinutes, komentarus, tirti taisyklių pažeidimus.  

4.Skelbimų turinio ir kitos skelbimų talpinimo sąlygos

1. Patalpindamas skelbimą, vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.

2. Taisyklės yra privalomos vartotojui. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis publikuodamas skelbimą.

3. Vartotojas privalo susipažinti su privatumo politika.

Skelbimai nebus priimami (išbraukiami), jei:

1. Vartotojas nesilaiko teisinių reikalavimų, visuotinai priimtų elgesio taisyklių, etikos. Skelbimas neužpildo būtinų „laukelių“ arba pateikta informacija yra neteisinga .

2. Turinys neatitinka arba tik iš dalies atitinka skyriaus temą.

3. Skelbimai, kuriuose nėra detalaus produkto, paslaugos ar nuotraukos klaidina.

4. Viename skelbime pateikiama daugiau, nei vienas pardavimo objektas ar paslauga, arba teksto turinys yra bendras (pvz., „Bet kokios užrašų knygelės“, „įvairūs modeliai“ ir kt.). Nuotraukos turi atspindėti vieną pardavimo objektą, kuris aprašytas skelbimo tekste.

5. Skelbime nurodyta kaina nėra teisinga arba nenurodo jokių papildomų išlaidų. Kaina turi būti galutinė, be jokių papildomų sąlygų. Pažeidimų pavyzdžiai:
– parduodami „Apple 5s“, tinkamame lauke kaina 10 €.
– į nurodytą kainą neįskaičiuojamos skrydžio išlaidos.
– kaina be PVM (taikoma juridiniams asmenims)

6. Nuotraukos neleidžiamos:
– prastos kokybės, kai objekto būklė nematoma.
– neatitinka skelbimo tekste aprašyto pasiūlymo. Nuotraukos turėtų rodyti tik skelbimo tekste aprašytą elementą. Nuotraukos turi būti tikroviškos, tačiau neturi būti kataloguotos ar rastos internete.
– per šviesus fonas, nenatūralios spalvos ar kiti elementai, kad patrauktų dėmesį į bendrą sąrašą.
– sudėtyje yra užrašų ar elementų, kurie užstoja vaizdą ir keičia natūralų estetinį  vaizdą.
– su logotipais, kontaktine informacija ar adresais.
– nuotraukų koliažai, kai kelios nuotraukos sujungiamos į vieną.

7. žodžiai ar žodžių dalys paryškintos didžiosiomis raidėmis, naudojant „Caps Lock“.
Pavyzdys: „Parduodu NAUJĄ motociklą „ Kavasaki 530 “ .

8. Pirmojoje skelbimo teksto eilutėje yra paslaugų simboliai, papildomi tarpai, taškai, pakartotų raidžių rinkinys ir informacija, nesusijusi su produkto aprašymu.

9. Pirmojoje skelbimo teksto eilutėje yra žodžiai: Reklama, Pardavimas, Specialus pasiūlymas, Geriausia kaina, Super Pasiūlymas, Atsargiai, Nauji ir kiti rinkodaros šūkiai, skirti atkreipti vartotojų dėmesį ir išryškinti skelbimą bendrame sąraše. Taip pat pirmoje skelbimo teksto eilutėje yra informacijos, nesusijusios su produkto aprašymu, pavyzdžiui, parduotuvės pavadinimas, adresas ir kt.

10, Skelbimai pažeidžia autorių teisių arba prekės ženklų įstatymus.

11. Skelbimas parengtas kitomis kalbomis, nei lietuvių, rusų ar anglų. Pateiktas tekstas rusiškai, bet parašytas lotyniškais rašmenimis. Tekste yra daug klaidų.

12. Už siūlomą produktą ar paslaugą reikalaujama sumokėti visą arba dalinį išankstinį mokėjimą.

13. Skelbimo tikslas yra gauti informaciją apie vartotoją.

14. Skelbimai, dėl kurių pateikiami keli skundai.

15. Su licencijuotų prekių ar paslaugų pasiūlymais, kai skelbime nėra tikslios pardavėjo kontaktinės informacijos ir atitinkamo licencijos numerio.

16. Yra pasiūlymai dirbti vaizdo pokalbiuose, erotinėse vaizdo ir fotosesijose ar bet kokiu būdu teikti sekso paslaugas.

17. Skelbime yra vaistų, prekių ar paslaugų platinimo per MLM tinklo rinkodarą pasiūlymai. Pajamos internete, susijusios su registracija, paspaudimais ar kita abejotina praktika.

18. Siūlomi tabako gaminiai, rūkymo reikmenys, alkoholis, pirmtakai, kontroliuojami narkotikai, pavojingos ar kenksmingos medžiagos ir produktai, taip pat šių gaminių gamybos ir perdirbimo įranga.

19. Yra kvietimas prašyti, bet kokios formos aukų, indėlių ir įmokų.

20. Apima nuorodas į išteklius, kurie neteisingai aptarnauja lankytojus, atidaro iššokančius langus, įjungia garso įrašą arba užsiima kita kenksminga veikla prieš lankytojus ar informacines sistemas; pateikiami prekių ar paslaugų pasiūlymai, kurie yra draudžiami skelbimas24.lt skelbimuose.
Pavyzdžiui:
– skelbime yra nuoroda į svetainę, kurioje siūlomi rūkymo prietaisai, net jei skelbime neminima informacija apie šiuos prietaisus.
– spustelėjus nuorodą atidaromas puslapis, kuriame prašoma prisiregistruoti arba užpildyti klausimyną ar apklausą.
– spustelėjus nuorodą, atidaromas visiškai kitas puslapis, nei nurodytas skelbime (peradresuoti) arba atidaromas papildomas puslapis („PopUp“ arba „PopUnder“).

21. Yra nuoroda į svetainę, nesusijusią su skelbimo turiniu. Taip pat, jei nuorodos lemia pasenusį svetainės turinį, joje yra per mažai informacijos arba jos kokybė yra labai žema, ir jei jos yra perkrautos interneto skaitikliais, skelbimų blokais, nuorodomis į kitas svetaines.

22. Turinyje yra per daug spalvotas tekstas, šūkiai, taip pat tekstas ir raktiniai žodžiai, nesusiję su skelbimo tema. Šauktukai, klaustukai ar kiti simboliai neleidžiami. Skelbimo tekstas turėtų būti skirtas tik informaciniams tikslams.

23. Skelbimai kartojasi tuo pačiu tekstu arba juose yra tapačios nuorodos. Pateikiant daug skelbimų, kiekvieno skelbimo tekstas turėtų būti unikalus.

24. Skelbimas, kurio tikslas – platinti nepageidaujamą korespondenciją ir reklamines brošiūras.

25. Siūloma paslauga ar produktas neturi vertės (užklausos) arba skelbime yra absurdiško turinio.

26. Jeigu prieš parduodant gyvūnus vartotojas nenurodo:

  • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka suteiktą veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerį.
  • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka paženklinto ir Ūkinių gyvūnų registre registruoto ūkinio gyvūno bandos ir individualų numerį (taikoma individualiu atpažinties numeriu registruojamiems ūkiniams gyvūnams).
  • Paženklinto ir gyvūnų augintinių registre registruoto gyvūno augintinio (šuns, katės, šeško) mikroschemos numerį.
  • Gyvūno atvedimo datą (jeigu žinoma) arba amžių.
  • Gyvūno kilmės (gyvūno atvedimo vietos) šalį.

Atnaujinimo data: 2021 05 01

 

Top